Теми по онтология


Предмет на онтологията. Онтология и метафизика. Обемно-съдържателни отношения...
 

Мартин Хайдегер

21 окт 2012
·
12
·
321
·
77
·
53

Философската му биография може да се раздели на два периода. През първия той търси смисъла на битието във времето, а през втория – в езика...
 

Аналитична философия и метафизика на съзнанието


Подходи към метафизиката на съзнанието-редукционизъм, дуализъм и елиминативизъм. Проблемът за метода на съзнанието....
 

Онтолоигзация на чашата


Чаша е съд с форма на пресечен конус или цилиндър, с дръжка или без дръжка, който се употребява за пиене както на студени, така и на топли напитки. Чашите имат голямо разнообразие на форма, големина, материал, от който са изработени и предназначение...
 

Онтологизация на самотата


Целта на настоящия текст е да изгради една възможна представа за самотата, в която да се разкрие изявата на субектното. Ще се търси конституирането на субектността чрез и в самотата. Що за състояние е това, за да го издигнем в модус на субектиране...
 

Живото като непосредствена форма на субектното


Какво означава нещо да е живо? В ежедневието ни наричаме много неща „живи”, но такива ли са те в действителност? Думата „жив” има много значения...
 

Основни онтологически закони


Понятието закон е едно от "стъпалцата" на човешкото познание. В закона намират отражение съществени, необходими, относително трайни, повтарящи се връзки, зависимости и др. на битието...
 

Албер Камю - "Чужденецът"


Албер Камю е роден в Мондови, Алжир в семейство на френски заселници. Работейки на различни места завършва философия в Алжирския университет...
 

Онтологизация на войната


Войната сама по себе си е сблъсък на конфликти или интереси, който често се разгръща и развива в сферата на въоръжената борба между държави, етноси, институции и т.н....
 

Онтология на дъвката pro

08 май 2015
·
10
·
3,294
·
11
·
1.00 лв.

В началото е дадена дефиниция на дъвката и са определени границите, в които ще разглеждаме понятието. След това са изложени основни негови характеристики, от които започва изграждането на онтологията...

Избрани критерии за търсене

Философия
Онтология
Ограничаване на резултатите